Угода про обробку персональних даних

Дана угода про обробку персональних даних розроблена відповідно до законодавства України.

Всі особи, які заповнили відомості, що становлять персональні дані на даному сайті, а також розмістили іншу інформацію означеними діями підтверджують свою згоду на обробку персональних даних та їх передачу оператору обробки персональних даних.

Під персональними даними Громадянина розуміється нижчезазначена інформація:
загальна інформація (Ім'я, прізвище, адреса електронної пошти та телефон); відвідувачі сайту направляють свої персональні дані для отримання доступу до безкоштовних матеріалів, для отримання інформаційних листів про пропозиції компанії, в тому числі і про пропозиції третіх сторін.

Громадянин, приймаючи цю Угоду, висловлює свою зацікавленість і повну згоду, що обробка персональних даних може включати в себе наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знищення.

Громадянин гарантує: інформація, їм надана, є повною, точною і достовірною; при наданні інформації не порушується чинне законодавство України, законні права та інтереси третіх осіб; вся надана інформація заповнена Громадянином щодо себе особисто.